Imprimir

“La imagen, la realidad y la restauración / Irudia, errealitatea eta berriztatze lanak” en Palacio Bendaña Jauregia; p. 18-35

  • LASAGABASTER, Juan Ignacio
  •  
  • Diputación Foral de Álava. Departamento de Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente / Arabako Foru Aldundia. Hirigintza, Arkitektura eta Ingurugiroko Saila
  • Vitoria-Gasteiz, 1995.
bibliografias/13136_7.jpg
Subir