Inprimatu

SHINOHARA, Kazuo

  • Arquitecto
  •  
  • 1925 - Shizuoka. Japón
  • 2006 - Kawasaki. Japón
Igo