Imprimir

50 Años de Arquitectura en Euskadi

  • GONZáLEZ DE DURANA, Javier
  • FUSI AIZPURUA, Juan Pablo
  • MAS SERRA, Elías
  •  
  • Gobierno Vasco. Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente / Eusko Jaurlaritza. Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila
  • Vitoria-Gasteiz, 1990.
bibliografias/1295_7.jpg
Subir